बुध गायत्री मंत्र – Budh Gayatri Mantra

बुध गायत्री मंत्र – Budh Gayatri Mantra ॐ सौम्यरुपाय विद्महे वानेशाय च धीमहि, तन्नो सौम्य प्रचोदयात ॐ चन्द्र पुत्राय विद्महे रोहिनि प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्

मंगल (भौम) गायत्री मंत्र – Mangal Gayatri Mantra

Mangal Gayatri Mantra – मंगल (भौम) गायत्री मंत्र ॐ अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि, तन्नो भौम: प्रचोदयात ॐ क्षिति पुत्राय विद्महे लोहितान्गाय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्

रूद्र गायत्री मंत्र – Rudra Gayatri Mantra

Rudra Gayatri Mantra ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रूद्र: प्रचोदयात ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे, सहस्राक्षाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्

दत्तात्रेय गायत्री मंत्र – Datta Gayatri Mantra

Datta Gayatri Mantra (दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक दिगंबर मुने बाल पिशाच ज्ञानसागर ॐ गुरु दत्त नमो नम:) ॐ दत्‍तात्रेयाय विद्महे अवधूताय धीमहि. तन्‍नो दत्‍त: प्रचोदयात्‌ ॐ दत्‍तात्रेयाय विद्महे योगीश्वराय धीमहि. तन्‍नो दत्‍त: प्रचोदयात्‌ ॐ दिगम्बराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि. तन्‍नो दत्‍त: प्रचोदयात्‌ ॐ दत्‍तात्रेयाय विद्महे दिगम्बराय धीमहि. तन्‍नो दत्‍त: प्रचोदयात्‌ ॐ दत्‍तात्रेयाय विद्महे अत्रीपुत्राय धीमहि. तन्‍नो … Read more

Gayatri Mantra – सभी देवी-देवताओं के गायत्री मंत्र

सभी देवी-देवताओं के गायत्री मंत्र – Gayatri Mantra शिव गायत्री मंत्र  ॐ महादेवाय विद्महे, रुद्रमुर्तय धीमहि तन्नो शिव: प्रचोदयात रूद्र गायत्री मंत्र ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रूद्र: प्रचोदयात! ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे, सहस्राक्षाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नन्दी गायत्री मंत्र  ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्र तुन्डाय धीमहि, तन्नो नन्दी: प्रचोदयात! दत्तात्रय गायत्री मंत्र  (दत्तात्रेय … Read more

सूर्य गायत्री मंत्र – Surya Gayatri Mantra

Surya Gayatri Mantra ॐ आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि, तन्नो सूर्य: प्रचोदयात्। ॐ अदित्याय विद्महे भास्कराए धीमहि तन्नो भानु: प्रचोदयात ॐ आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय धीमहि, तन्नो सूर्य: प्रचोदयात ॐ आदित्याय विद्महॆ दिवाकराय धीमही, तन्नॊ सूर्यः प्रचॊदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि, तन्नो सूर्य: प्रचोदयात ! ॐ अश्वध्वजाय विद्महे पासहस्थाया धीमहि, तन्नो सूर्य: प्रचोदयात !

चंद्र गायत्री मंत्र – Chandra Gayatri Mantra

Chandra Gayatri Mantra ॐ अमृतंग अन्गाये विद्ममहे कलारुपाय धीमहि,तन्नो सोम प्रचोदयात ॐ अत्रि पुत्राय विद्महे सागरोद्भवाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात् ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि, तन्नो चन्द्र: प्रचोदयात!

शिव गायत्री मंत्र – Shiva Gayatri Mantra

Shiva Gayatri Mantra ॐ महादेवाय विद्महे, रुद्रमुर्तय धीमहि तन्नो शिव: प्रचोदयात ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्।